Chính sách & Quy định chung khi bạn thiết kế website tại công ty TNHH Công nghệ và truyền thông TPTech. Bạn sẽ được hưởng quyền và nghĩa vụ như dưới đây.

Chính sách và những quy định chung tại TPTech

1. Chính sách & Quy định chung của TPTech:

Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông TPTech (Bên A) là đơn vị cung cấp các dịch vụ thiết kế website, tư vấn và hướng dẫn bán hàng – phát triển website cho Bên Khách Hàng (Bên B).
– Dịch vụ chúng tôi cung cấp: Thiết kế Website chuẩn seo, Đăng ký dịch vụ Website: tên miền, hosting …
– Số lượng: tùy thuộc vào số lượng cả 2 bên đều chấp thuận (A – B).
– Giá cả: sẽ theo thỏa thuận vào từng thời điểm mà được sự chấp nhận của hai Bên. Được thể hiện trên chứng từ đơn hàng hoặc hợp đồng kí kết.
– Chất lượng dịch vụ: Bên A cam kết sẽ cung cấp đúng và đầy đủ các dịch vụ như thỏa thuận trong Hợp Đồng đã kí kết.

1.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
Quyền của bên A:
– Bên A (TPTech) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B (Khách hàng) không thực hiện đúng theo hợp đồng. Hoặc vi phạm các nội quy chính sách đã đề ra trong hợp đồng.
– Bên A (TPTech) có quyền yêu cầu Bên B (Khách hàng) thanh toán tiền theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong bất kỳ trường hợp Bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký của 2 bên và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên A.

Nghĩa vụ của bên A:
– Giao hàng hoặc bàn giao dịch vụ đúng như thỏa thuận trong hợp đồng đã kí.
– Cung cấp cho Bên B (Khách hàng) các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm.

1.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
Quyền của bên B:
– Bên B (Khách hàng) có quyền không nhận hàng hoặc ký nghiệm thu dịch vụ nếu chất lượng không đạt như thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên B :
– Thực hiện việc thanh toán đúng theo các điều khoản trong hợp đồng đúng hạn.
– Khi nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chất lượng đối chiếu với biên bản bàn giao. Để tránh phát sinh sau bán hàng, dịch vụ.

2. Quy định và hình thức thanh toán:

2.1. Phương thức thanh toán:
Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A theo giá trị Hợp Đồng đã ký (có thể chia thành nhiều đợt).

2.2. Thời hạn thanh toán:
Bên B thanh toán tiền hàng cho Bên A ngay khi ký biên bản nghiệm thu không quá 5 ngày kể từ ngày bàn giao.

3. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt:

3.1. Thời điểm – địa điểm giao nhận hàng hóa, sản phẩm:
– Bên A bàn giao hàng, sản phẩm tại địa điểm của Bên B hoặc bên A nhằm thuận tiện nhất cho cả 2 bên.
– Hàng hóa được giao thành một hoặc nhiều đợt tùy theo số lượng, nhu cầu trên đơn hàng và được sự chấp thuận của hai bên.

3.2. Phương thức giao nhận:
Hàng hóa được giao nhận hoàn tất kể từ khi Bên B ký Biên Nhận Bàn Giao của Bên A về việc đã nhận hàng.

4. Chính sách bảo hành/bảo trì

Bên A có chính sách bảo hành và bảo trì tùy theo dịch vụ Bên B đăng ký theo như trong Hợp Đồng đã ký kết khi thiết kế website chuyên nghiệp.

5. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Bên A cam kết cho phép đổi/trả hàng và hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng chất lượng như trong hợp đồng đã cam kết.

6. Chính sách bảo mật thông tin:

Thông tin khách hàng sẽ được bảo mật và không bị hé lộ sang bất kỳ bên nào khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả bên A và bên B. Mọi vấn đề về bảo hành sửa chữa chỉ được làm việc trực tiếp với người ký hợp đồng, hoặc người đại diện có giấy ủy quyền.

7. Quy trình bán hàng, cung cấp dịch vụ

Trao đổi tư vấn – > ký kết hợp đồng -> gửi sản phẩm demo -> chỉnh sửa tối ưu -> Bàn giao -> Nghiệm thu -> bảo hành